Prosinec 2016

Vedieme diskusie, no nevieme diskutovať

27. prosince 2016 v 13:36 O ľuďoch
Asi nikdy v histórii sme nemali toľko možností a voľnosti na dialóg a diskusiu ako dnes. Diskusie sa na nás valia, dá sa povedať, z každej strany. Televízia, internetové spravodajstvo a v neposlednom rade sociálne siete. Možnost diskutovať a vyjadriť sa je otvorená naozaj každému. A tak si môžeme všimnúť, že hoci dnes diskutuje skoro každý, len málokto umenie dialógu zvládol.

Čo sa tým snažím povedať? Vyjadriť svoj názor v otvorenej spoločnosti nie je vôbec náročné. A tak sa stáva, že názory vyjadrujeme... A často sú to názory emocionálne, bez logického a racionálneho podkladu, bez toho, aby sme vedeli, o čom hovoríme, často dokonca bez toho, aby sme porozmýšľali, na základe čoho si myslíme to, čo si myslíme. Stačí, aby sa v spoločnom dialógu stretli dvaja ľudia s takýmito vyostrenými a emóciami podfarbenými názormi a vyzerá to... No, približne tak, ako vyzerá každá diskusia na sociálnych sieťach. Prezentovanie nepodložených názorov, nulová schopnosť reflexie a otvorenosti voči názorom iných ľudí a samozrejme ako čerešnička na torte prehliadka vulgarizmov a gramatických chýb. Takto smutne vyzerá slovenská ľudová diskusia.

A ako by teda mala taká primeraná diskusia vyzerať? Základom je vedieť distingvovane vyjadriť svoj názor - to znamená slušne a s vedomím, že náš názor nemusí byť absolútny a jediný správny a že je to jednoducho iba náš názor. Obrovským plusom je, keď vieme tento svoj názor niečím podložiť - výskumom, skúsenosťou, proste vysvetliť ostatným diskutérom, na základe čoho ho zastávame. Ďalším, rovnako náročným bodom je byť otvorený pre názor druhého a vypočuť si ho - nemusíme ho prijať, nemusíme s ním súhlasiť, avšak mali by sme si ho vypočuť a akceptovať to, že toto je názor niekoho iného. A ešte ťažšia časť - nezhadzovať osobu, ktorá ho zastáva. Vypočujme si dôvody, ktoré danú osobu vedú k pohľadu, ktorý má.

Výsledkom toho všetkého by malo byť uvedomenie, že absolútna pravda sa bude hľadať veľmi ťažko a že ju pravdepodobne nikdy nenájdeme. A že tak, ako sú naše dôvody k prijatiu určitého názoru pre nás správne a jediné, pre iného človeka sú rovnako správne dôvody k zastávaniu iného názoru. A hlavne, musíme si uvedomiť, že to, že niekto má na vec iný pohľad ako my, z neho automaticky nerobí idiota.

A teda, do internetových, či akýchkoľvek diskusií by sme mali vstupovať až po tom, čo si osvojíme určité pravidlá diskutérskej etikety.